Dr.Sherlock - Temperatur-overvågning

Dr.Sherlock
 • Alarmovervågning af 10 temperatur-indgange
 • Min/max alarmgrænser og max ændring pr. tid
 • Mulighed for udetemperatur-indflydelse på max. alarmgrænse
 • RS485 kommunikationsport
 • Valgfri lokalalarm og fjernalarm på hver indgang

Fuld overblik | Alarmering | Sikkerhed | Kommunikation | Udvidelsesmuligheder


Fuldt overblik Top Tilbage

 • Display viser temperaturer
 • Al betjening foregår på panelet. Man er fri for termostater, der skal indstilles i hvert enkelt rum
 • Historisk funktion: Man kan spole tilbage i tiden og se temperaturer og alarmer med angivelse af klokken og dato. Funktion for søgning på højeste og laveste værdi.
 • Fås med talecomputer, der bl.a. kan:
  - foretage alarmopkald pr. telefon og beskrive alarmen med rigtige ord.
  - ved et tryk på en tast på betjeningspanelet kan man få status og evt. alarmbeskrivelse i klar tale.

Alarmering Top Tilbage

 • Min/max temperatur-alarm
 • Der kan alarmeres, hvis temperaturen ændrer sig mere end tilladeligt. Der sammenlignes hele tiden 10 min. tilbage.
 • Valg af lokal- og fjernalarmering kan foretages for hver indgang
 • Der kan vælges fra 1-9 min. forsinkelse af fjernalarmering
 • Udover lyn/transistenbeskyttelse, er der også filter for kortvarige (ubetydelige) alarmer.
 • Man kan undgå fejlalarmering på varme dage ved at indtaste et sommertillæg = antal grader C som indetemperatur har at overstige udetemperaturen.

Sikkerhed Top Tilbage

 • Alarm for fejl - kortslutning og kabelbrud - på indgange.
 • Alarm ved for lav forsyningsspænding.
 • Temperaturfølere og betjeningspanel er IP 65.
 • Mulighed for automatisk test af akkumulator hver dag kl. 8.00

Kommunikation Top Tilbage

Der er indbygget RS232 og RS485 porte.
Kommunikation åbner mange muligheder, som man hurtig vil påskønne

 • Kommunikation med PC'er for præsentation af kurver over temperaturforløb. Fjernbetjening f.eks. indstilling af alarmgrænser. Stoppe og starteovervågning af indgange. Dette kan også foregå via telefonnettet ved hjælp af modem.
 • Ved hjælp af talecomputer kan forespørgsler og betjening også foregår via telefonnettet.

Udvidelsesmuligheder Top Tilbage

Dr.Mayday
Udvidelse med alarm-unit
med betjening af 8 on/off
indgange og 4 udgange
 • Kan udvides med flere enheder, der kører i netværk.
 • Temperaturområde fra -40,0 grader til +40,0 grader Celcius samt fra -40,0 grader til +120,0 grader Celcius.
 • Overvågning af O2 og pH-værdi.