Dr.Pascal - klima-processor

Dr.Pascal
 • Temperaturer og fugtighed styres med speciel optimeret PID-teknik
 • Udetemperatur kan styre forholdet mellem ind- og udsugning samt anlæggets kapacitet
 • Alarm kan fås ved både høj og lav temperatur og fugt, samt følerfejl
 • Uønskede alarmer på grund af høj udetemperatur kan undgåes
 • Indbygget datalogger - data kan vises i display
 • Standard RS485-port for fjernbetjening fra PC'er eller telefon

Brugervenlig betjening | PID-teknik | Styringsfunktioner | Sikkerhed | Prioriterede alarmer | Driftssikkerhed | Datalogning | Kommunikation


Brugervenlig betjening Top Tilbage

Alle funktioner vedrørende almindelig brug har hver sin tast. Selv programbare funktioner kan enkelt ændres på hvilket som helst tidspunkt.
Avancerede funktioner behøver ikke at være svære at bruge.

 • Opstartsværdier kan lagres og hentes i én operation.
 • Brugerværdier - alle indstillinger - kan lagres og hentes i én operation.

Speciel optimeret PID-teknik Top Tilbage

Dr.Pascal mestrer den vanskelige opgave at styre både temperatur og fugt, uden at det ene forstyrrer det andet. Kreativitet, afprøvning og mange års praktisk brug i de mest forskelligartede miljøer har resulteret i en speciel optimeret PID-teknik.
Varmetilsætning, befugtning og ventilation styres intelligent, så ønsket temperatur og fugt holdes med mindst mulig udsving.


Lang række nyttige styringsfunktioner Top Tilbage

 • Ventilationshastighed, spjæld i udsugning og indsugningsåbning kan reguleres indviduelt efter kurve med indtil 6 knæk.
 • Udetemperatur kan styre forholdet mellem ind- og udsugning samt anlæggets kapacitet.
 • Ønsket temperatur og fugt kan ændres trinløst over valgtfrit antal dage - med 2 knæk.
 • Kontaktfunktion afhængig af ventilations grad og/eller fugtighedsgrad
 • Timerfunktion med indstilling af hyppighed og varighed. Kan gøres på betinget af udetemperatur
 • Fugtigheden kan også styres uden varmetilsætning ved at ventilere på bekostning af temperaturen. Der indstilles, hvor meget temperaturen må falde for at tilgodese fugtigheden.

Sikkerhed Top Tilbage

 • Alarm ved både høj og lv temperatur og fugt, samt følerfejl.
 • Ved følerfejl styres videre med sidste gode værdi.

Prioriterede alarmer Top Tilbage

 • Man kan nedprioritere alarmer for fugtighed og for lav temperatur, så de kun viser sig som en kode og beep og styringspanelet. Selve alarmrelæet udløses da kun ved de vigtige alarmtilstande.
 • Uønskede alarmer på grund af høj udetemperatur kan undgås. Man kan bestemme, hvor meget indetemperaturen må overstige udetemperaturen, før der skal gives alarm.

Driftssikkerhed Top Tilbage

 • Fugtigheden måles med robuste våd/tør temperaturfølere, som er ældningsbestandige og som kun skal kalibreres én gang.
 • Alle ind- og udgange er transientbeskyttet.

Datalogning Top Tilbage

Der er indbygget datalogger, der gemmer alle måleværdier samt styringsparametre - med tilhørende tidspunkt. Enkelt kan man "spole" sig igennem disse værdier i displayet. Man kan også søge på højeste og laveste værdi.


Kommunikation Top Tilbage

RS485 kommunikationsport for tilslutning til netværk, giver en række nyttige muligheder.

 • Én styring kan måle udetemperaturen og sende værdien til de andre.

På en PC'er kan man:

 • Hente logdata og se, hvorledes anlægget har kørt, vist som kurver.
 • Foretage daglig overvågning og fjernbetjening.

Med TALE-COMPUTER tilsluttet udvides mulighederne yderligere:

 • Alarmopkald via telefon med information i klar tale.
 • Der kan foretages fjernbetjening fra telefon, hvor man kan spørge på alle værdier og foretage ændringer, som stod man ved betjeningspanelet. Med betryggende svar i klar tale.