Dr.Mayday - alarm-unit

Dr.Mayday
 • Alarmovervågning af 8 On/Off indgange
 • Aktivering af 4 udgange
 • Nem udbygning til større anlæg. Kan køre i netværk
 • Talecomputer med telefonopkald kan leveres indbygget
 • Pause-funktion med automatisk genstart efter 60 min.
 • Nem og overskuelig betjening

Indgange | Udgange | Nem betjening | Pause-funktion | Talecomputer | Udbygningsmuligheder


Indgange Top Tilbage

8 indgang kan overvåges for kontakt-tilstand.
OK = sluttet relæ ved alarmgiver og alarmtilstand er afbrudt. Kortsluttet kabel kan detekteres og give særskilt alarmbesked.


Udgange Top Tilbage

Der er 4 udgange, som kan bruge til at starte og stoppe for apparater og maskiner. Betjening foregår på panelet - eller de kan fjernbetjenes via telefon.


Nem betjening Top Tilbage

Man kan starte og stoppe de enkelte indgange ved at trykke på tasten for pågældende indgang, 1-8. En rød lampe angiver status for den enkelte indgang:

Status Lampe
Overvågning stoppet Slukket
Overvågning aktiv Tændt
Alarmtilstand Blinker

Pause-funktion Top Tilbage

Der er mulighed for at stoppe overvågning med automatisk genstart efter 60 minutter

 • Så kan man arbejde i fred med et problem
 • Man behøver ikke at huske at slå alarmen til igen

Talecomputer Top Tilbage

Leveres med indbygget talecomputer, der kan fortælle om den aktuelle tilstand. Desuden fungerer den som alarm-opkalder til 4 telefonnumre og som mellemled ved fjernbetjening.

 • Indkodning bekræftes i klar tale.
 • Alarmtilstande kan beskrives med de rigtige ord
 • Betjening gennem telefon mulig

Udbygningsmuligheder Top Tilbage

Dr.Sherlock
Kan udvides med
f.eks. temperaturovervågning

Flere enheder kan køre i netværk. Anlægget kan udbygges med temperatur-overvågningsanlæg, styringer, målestationer til ilt og pH o.s.v. Via telefon kan alle enheder fjernbetjenes.