Mr. William II – Ventilations-styring

  • Styring af rumtemperatur
  • Trinløs hastigheds-regulering af ventilatorer
  • 2 udgange med 0-10 V styresignal for servomotorer
  • Automatisk ventilator stop
  • IP65 kasse i slagfast og varmebestandigt Polycarbonat
  • Udetemperatur-kompensering af 0-10 V signal (termostat-indgang)

Model-oversigt

Funktion MW Jr. MW Sn. MW Sl. WSI
Indgang Temperaturføler Temperaturføler 1.5-9.5 V 9.5-1.5 V (omvendt)
Ventilator stop
justering -6 to +2°C,
normalt -2°C
Nej Valgfrit med omskifter Valgfrit med omskifter Nej
Xp-bånd, justering
2-10°C , normalt 4°C
Ja Ja Nej Nej
Knap for minimum
luftmængde
Ja Ja – Styrer både ventilator og spjældmotor Nej Nej
MIN-justering
ventilator normalt 80 V
Ja Ja Ja Ja
MAX-justering
ventilator normalt 210 V
Ja Ja Ja Ja
0-10 V styresignal for
servomotorer

“SERVO1”: ventiler
“SERVO2”: udsugningsspjæld
Justering: SERVO2 =
0.5-2 x SERVO1, normalt 1.6
Nej Ja Nej Nej
Udepotentiometer
Begrænsning af SERVO1
Tilslutning for termostat
Nej Ja Nej Nej

Mr. William II kan fås i 5, 8 eller 10 Amp udgave

Slavestyring Mw Sl. benyttes, når ventilationsanlæggets forbrug overstiger styringens ydeevne. Flere slavestyringer kan styres af samme udgang

Omvendt styring WSI benyttes til regulering af recirkulationsventilatorer, der skal køre hurtigt, når det er koldt og langsomt, når det er varmt.