Dr. Sherlock Graph – Temperatur-alarm

 • Alarmovervågning af 10 temperatur-indgange samt udetemperatur
 • Perfekt overblik og brugervenlig betjening. Indgangene kan navngives
 • Talecomputer/telefonopkaldsfunktioner kan vises og ændres
 • Min/max alarmgrænser samt relativt i forhold til normaltemperatur
 • Mulighed for hedebølge-kompensation på max alarmgrænser
 • RS 485 kommunikationsport
 • Datalogning med grafisk visning af temperatur-kurver
 • Mulighed for “bløde” alarmer samt alarmer kun i dagtimerne

Brugervenlig betjening

 • Højre drejeknap giver lynhurtig adgang til de overskuelige menuer.
 • Venstre drejeknap benyttes til at vælge indgang for eventuelle ændringer af alarmgrænser m.m.
 • Alarmtilstande angives i klar tekst
 • Logisk opbygning og forklarende tekst gør manualen stort set overflødig!
 • Visning og mulighed for ændring af telefonopkaldsfunktioner.

Brugertilpasning

 • Indgangene kan navngives sigende. Ændringer overføres automatisk til Talecomputer.
 • Hver indgang kan vælges som enten temperatur-overvågning eller som ON/OFF indgang (foder el. lign.)

Perfekt overblik

 • Display viser alle temperaturer samt alarmstatus for hver indgang.
 • Al betjening foregår på panelet. Man er fri for termostater, der skal indstilles i hvert enkelt rum.

Alarmering

 • Min/max absolut temperatur-alarm
 • Min/max relativ temperatur-alarm i forhold til “normal-temperatur” som er et målt gennemsnit fra kl.6 til kl.7
 • Udover lyn/transientbeskyttelse, er der også filter for kortvarige (ubetydelige) alarmer.

Graduerede alarmer

Hver indgang kan vælges til at alarmere efter behov:

 • med både horn og telefonopkald.
 • kun horn
 • kun i dagtimerne
 • kun som beep og ved forespørgsel (blød alarm)

Kompensering for hedebølge

 • Man kan undgå fejlalarmering på varme dage ved at aktivere et sommertillæg = antal °C som indetemperaturen har lov at overstige udetemperaturen. Kan indstilles individuelt for hver indgang.

Sikkerhed

 • Alarm for fejl – kortslutning og kabelbrud – på indgange
 • Alarm ved for lav forsyningsspænding
 • Temperaturfølere og betjeningspanel er IP 65
 • Mulighed for automatisk test af akkumulator hver dag kl. 8.00

Grafisk visning

På nem og overskuelig måde vises:

 • kurver over temperaturforløb
 • Højeste og laveste værdi
 • Alarmtilstand

Talecomputer

 • Talecomputer foretager alarmopkald pr. telefon med besked i klar tale
 • Fjernbetjening af alle funktioner fra telefon

Kommunikation

Der er indbygget RS485-port for PC og Talecomputer

 • Kommunikation med PC Professor Partyline med for præsentation af kurver over temperaturforløb. Fjernbetjening – f.eks. indstilling af alarmgrænser. Stoppe og starte overvågning af indgange. Dette kan også foregå via telefonnettet ved hjælp af modem.
 • Ved hjælp af talecomputer Dr.Bell kan forespørgsler og betjening også foregå via telefonnettet.

Udvidelsesmuligheder

 • Kan udvides med flere enheder, der kører i netværk
 • Overvågning af O2 og pH-værdi samt andre parametre på forespørgsel