Dr. Heron – temperatur-styring

 • Intelligent temperatur-styring med enkel betjening
 • Speciel PID-reguleringsteknik formindsker temperaturudsving
 • Gradueret minimum-ventilation hjælper med at tilpasse luftfugtigheden
 • Mulighed for udetemperatur-kompensering af ventiler og alarm
 • Trinløs ventilator-regulering eller indbygget strømforsyning til servomotorer
 • 3 stk. 0-10 V udgange for spjældmotorer og frekvensomformer
 • Alarmfunktion med absolutte og relative grænser samt hedebølgefunktion
 • RS 485-port for alarmanlæg samt fjernbetjening fra PC og telefon

Brugervenlig betjening

En drejeknap giver en lynhurtig adgang til visning af styringens indstillinger.
Medfølgende laminerede A4-ark gør det i praksis ud for betjeningsvejledning.

PID-regulering

Speciel PID-reguleringsteknik styrer varme og ventilation så temperaturen holdes med mindst muligt udsving. On/off varme styres, så det fungerer lige så godt som trinløs styret.

Gradueret minimum ventilation

Når man kun regulerer efter temperatur, er der en risiko for – i den kolde tid – at der bliver for fugtigt. Derfor er det vigtigt at sikre en vis minimum ventilation. Denne kan indstilles efter behov. Hvis man kører uden varme eller denne er utilstrækkelig, kunne man da være bekymret for at temperaturen falder for meget på grund af den tvungne minimum ventilation. Derfor er det lavet så minimum ventilationen trinløst formindskes jo koldere det bliver. Der kan indstilles en ønsket undertemperatur, som man vil acceptere for at sænke fugtigheden.

3 stk. 0-10 V udgange

Der er 0-10 V udgange for spjældmotorer til indsugningsventiler, udsugningsspjæld og ventilatorhastighedsregulatorer. Hvordan forholdet mellem disse skal være, vælges ved at vælge staldtype.

Udetemperaturskompensering

Ventil-stillingen kan kompenseres for udetemperaturen. Her kan man indstille hvor meget og hvilket temperatur-område, det skal ske over.

Alarmfunktion

Der kan alarmeres for både høj og lav absolut temperatur og relativ for høj og lav temperatur i forhold til set-temperaturen. Høj relativ alarm kan kompenseres for hedebølge, ved indstilling af et “sommertillæg”.

Timer for overbrusning

Der er indbygget timer for styring af overbrusning. Der kan indstilles hvor tit funktionen skal aktiveres, samt hvor længe som funktion af udetemperaturen.

Datalogning

Datalogning Der er indbygget datalogger, der gemmer alle måleværdier samt styringsparametre – med tilhørende tidspunkt. Data kan vises som kurver på PC.

Kommunikation

RS485 kommunikationsport for tilslutning til netværk, giver en række nyttige muligheder.

 • Tekniker kan servicere gennem modem
 • Én styring kan måle udetemperaturen og sende den til de andre
 • På en PC’er kan man se hvorledes anlægget har kørt, vist som kurver samt foretage daglig overvågning og fjernbetjening

Med Dr.Bell TALE-COMPUTER tilsluttet:

 • Alarmopkald via telefon med information i klar tale
 • Fjernbetjening fra telefon. Man kan spørge på alle værdier og foretage ændringer, som stod man ved betjeningspanelet. Med betryggende svar i klar tale. Også mulighed for at tekniker kan servicere hjemmefra.